Ako sa k nám dostanete?

Autom – z diaľnice D1

Opustite diaľnicu D1 na výjazde Hlohovec, smerom Hlohovec, Leopoldov. Do Hlohovca pokračujte po ceste 513 cez kruhový objazd a most cez rieku Váh. Kruhový objazd za mostom opustite na 3. výjazde smer Piešťany, Topoľčany. Prejdite cez železničné priecestie a odbočte doprava na prvej možnej odbočke. Choďte rovno po ulici Martina Benku až na jej koniec a odbočte doprava. Pokračujte popri zelenom teplárenskom potrubí po Mierovej ulici až na parkovisko pred 10 poschodovú výškovú budovu.


Autom – od Nitry po Nitrianskej

Vojdite do Hlohovca po Nitrianskej 513 a pokračujte rovno cez celé mesto až na kruhový objazd smer Piešťany, Topoľčany. Opustite kruhový objazd na 1. výjazde smer Piešťany, Topoľčany. Prejdite cez železničné priecestie a odbočte doprava na prvej možnej odbočke. Choďte rovno po ulici Martina Benku až na jej koniec a odbočte doprava. Pokračujte popri zelenom teplárenskom potrubí po Mierovej ulici až na parkovisko pred 10 poschodovú výškovú budovu.


Autom – od Piešťan, Topoľčian

Vojdite do Hlohovca po ceste Dukelskej 507 a pokračujte po hlavnej niekoľkými zatáčkami okolo vojenských kasární po ľavej strane. Odbočte vľavo na ulicu Martina Benku cca 100m pred železničným priecestím. Železničné priecestie neprechádzajte! Ak sa zmýlite, otočte sa na autobusovej a železničnej stanici a vráťte sa späť. Choďte rovno po ulici Martina Benku až na jej koniec a odbočte doprava. Pokračujte popri zelenom teplárenskom potrubí po Mierovej ulici až na parkovisko pred 10 poschodovú výškovú budovu.


Peši – z autobusovej a železničnej stanice

Nachádzame sa za železničnou traťou, nie na stanici! Prejdite cez železničnú trať cez lávku na Železničnej ulici asi 200m vpravo od železničnej stanice. Na prechod cez trať môžete alternatívne využiť aj železničné priecestie na ceste smerom na Piešťany a Topoľčany asi 300m vľavo od železničnej stanice. Po prechode lávkou pokračujte vpravo okolo zelených teplovodných potrubí po Mierovej ulici až na parkovisko pred 10 poschodovú výškovú budovu.


Bližšie informácie Vám radi poskytneme na uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.